Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Jak založit skalku

Nový příspěvek - obrázek

Nový příspěvek - obrázek

Jak založit skalku, aby byla korunou zahrady
Skalničky mají své zvláštní kouzlo a lidé je milují. Většinou pocházejí z vysokých hor, ale také ze suchých oblastí. Jsou často plazivé, přitisklé ke kamenům a mívají oproti listům relativně velký květ. Je příhodný čas, kdy můžeme skalku založit. Jak na to?
Především je důležitý výběr místa. Skalka by měla logicky zapadat do kompozice zahrady, např. navazovat na terasu nebo vyplnit nějaký kout u domu či místo, které bude na očích.

* Důležitá je expozice ke světovým stranám. Ideální je jih a přilehlé strany, ale i severní expozice není ztracená, i když přece jen kapradiny a některé další stínomilné rostliny budou vždy působit poněkud zachmuřeně.
* Dalším důležitým faktorem je půda v místě, kde budeme skalku stavět. V dřívějších knihách o skalkách a skalničkách se uvádělo, že půdu je nutné drenážovat, aby byla propustná. Zdaleka to již ale neplatí. Nejen proto, že se potýkáme s klimatickou změnou a sušším počasím.
* Současný trend vytváření skalek je již odlišný než kdysi. Skalky stavíme z vrstveného kamene a rostliny sázíme do spár. Skalka se nám musí líbit i bez rostlin, nicméně teprve skalničky dělají skalku skalkou. Proto se musíme zároveň snažit, abychom skalničkám vytvořili nejlepší podmínky k růstu. Skalku můžeme mít různě velkou, lze ji zpestřit třeba jezírkem. Vždy se ale snažme o to, aby působila přírodním dojmem.

Odpozorováno od přírody   
Na výletech bychom si měli všímat různých vrstevnatých skalních výstupků, výchozů hornin, kamenitých srázů. Měli bychom umět odpozorovat, jaké skalky dělá příroda.

* Nejvhodnější jsou horniny sedimentované, jako pískovce nebo ještě lépe tvrdší, přeměněné granodiority, ruly apod.
* Placáky ukládáme mírně šikmo nebo i svisle a štěrbiny orientujeme nejlépe ve směru západ - východ, aby půda v nich co nejméně vysychala. Na kamenech si dáme záležet, měly by být již zvětralé, nejlépe porostlé lišejníky.

Jak  vrstvit kámen    
Máme-li kámen, dejme se do práce. Nejprve modelujeme terén, vytvoříme třeba měkké vlny nebo uděláme nevysoké homolky. Máme-li připravený terén, začneme ukládat kameny a zapouštíme je alespoň třetinou výšky do půdy.

* Mezi ně pěchujeme humózní, propustnou zeminu. Spáry vytváříme nepravidelně široké, ale s vědomím, že mezi ně budeme sázet rostliny s kořenovým balem. Je to pěkná tvůrčí práce při níž bychom si měli představovat, jak vše bude vypadat, až se rostliny rozrostou.
 * Nezapomeňme,že skalku bude třeba také plet, zalévat a že si ji budeme chtít prohlížet. Proto na příhodná místa usadíme několik šlapáků, abychom měli kudy procházet. Vrcholný okamžik nastává, když začneme skalku osazovat.

Nákup alpinek   
* Vybrané rostliny by neměly být povadlé či nažloutlé a měly by mít kompaktní kořenové baly. Při nákupu alespoň důsledně registrujeme druhy, které snáší plné slunce a suché stanoviště a druhy stínomilné. Podle toho se řídíme při výsadbě.
* Než začneme vysazovat, zkusmo rostliny rozmístíme a zvážíme, zda v daném uspořádání budou působit přirozeně. Plazivé umístíme spíše nahoru, dominanty (jako např. trsy nízkých ozdobných trav) k patě kamenů, polštářové druhy mezi ploché kameny apod. Je jisté, že se nám při zakládání a osazování skalky bude zdát, že rostlin máme málo. Skalka nám bude připadat pustá a budeme toužit mít ještě ten, či onen pozoruhodný druh. Nenechme se ale zmást. Rostliny rostou a brzy se porosty začnou zapojovat. Proto rostlinám ponecháme odpovídající prostor.
* Po výsadbě vše dostatečně zalijeme, doplníme slehlou zem ve spárách a pak povrch zasypeme drobným štěrkem ze stejné horniny, jakou jsme použili. Tím svému výtvoru dodáme patinu ledabylé přirozenosti.


Zdroj: Právo
27.08.2008 07:03:51
Plajznerka55
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one