Park se rozkládá v severozápadní části USA. Asi 96 % jeho území leží ve státě Wyoming, další 3 % v Montaně a zbývající 1 % v Idaho. Chráněná rezervace je součástí plošiny Yellowstone Plateau, jejíž průměrná nadmořská výška se pohybuje kolem 2 400 m. Téměř celý její okraj obklopují horské hřbety Middle Rocky Mountains s vrcholy dosahujícími 2700 – 3400 m n. m.

Yellowstone

Yellowstone

FOTO: Jakub Fučík America Tours

Asi před 2 miliony, 1,3 miliony a znovu pak před 640 000 lety probíhaly v oblasti dnešního Yellowstone obrovské vulkanické erupce. Centrální část současného parku se propadla a vytvořila ohromnou kalderu o rozměrech 48 x 72 km. Vroucí magma hluboko pod zemí je hnacím motorem bezpočtu zdejších gejzírů, vřídel a fumarol.

Yellowstone

Yellowstone

FOTO: Jakub Fučík America Tours

Co se týče flory, 80 % území parku pokrývají hluboké lesy, dalších 15 % náleží rozlehlým loukám. Přes 1700 druhů stromů a vaskulárních rostlin má svůj prvotní původ zde. Z dřevin převažují jehličnany jako borovice pokroucená, smrk Engelmanův, jedle plstnatoplodá a bělokorá. Listnaté stromy nejhojněji zastupují topoly, osiky, vrby a duby.

Při návštěvě parku možná narazíme na medvěda černého nebo grizzlyho. S mnohem větší pravděpodobností uvidíme bizony, losy, vidlorohy, ovce tlustorohé, horské kozy, jelence ušaté, jelínky wapiti, kojoty, vlky šedé, rysy, zemní veverky, sviště, může nás překvapit i puma. Ptačí říši reprezentují orel mořský, pelikán americký, labuť trubač, čírka aj. Křišťálově průzračné vody řek a jezer se hemží rybami, nejtypičtějšími druhy jsou pstruh „cutthroat trout“, siven americký a siven obrovský.

Yellowstone

Yellowstone

FOTO: Achiv

Lidská historie zdejší oblasti sahá asi 11 000 let zpátky, kdy prapůvodní obyvatelé severoamerického kontinentu nacházeli v okolních vysokých horách a na rozlehlých pláních hojná loviště divoké zvěře a ryb.

V roce 1805 procházela regionem na sever odtud (tj. částí dnešní Montany) výzkumná expedice vedená Lewisem a Clarkem. O kraji Yellowstone se dozvěděli z doslechu, avšak nevěnovali mu sebemenší pozornost.

O rok později se jeden z členů John Colter rozhodl od výpravy odpojit a následovat skupinu lovců kožešin, jež se pohybovala v místech dnešního národního parku. Později se úplně osamostatnil a zimu 1807 – 1808 strávil potulováním se po geotermálním regionu na severovýchodě, v okolí vodopádu Tower Fall.

Když se poté o svých zážitcích v krajině „ohně a síry“ zmínil před veřejností, byl prohlášen za lháře a blázna. „Vyfantazírované“ oblasti se začalo přezdívat „Colter´s Hell“ („Colterovo peklo“) a po několik následujících desetiletí se o ní šířily ty nejrůznější překroucené zvěsti a mýty.

Yellowstone

Yellowstone

FOTO: Archiv

V roce 1856 narazil na zdejší vřídla, gejzíry a žluté skály potulný lovec a dobrodruh Jim Bridger. Stejně jako dříve Colter, ani on se svými poznatky u nedůvěřivé a vysmívající se veřejnosti neuspěl.

První oficiální důkladnější bádání v oblasti Yellowstone provedla expedice tří nezávislých soukromě financovaných badatelů Cook Folsom Peterson Expedition v roce 1869. Celý měsíc strávila skupina prozkoumáváním okolí, sběrem vzorků a pojmenováváním výjimečných míst.

Po řadě dalších podrobnějších zkoumání byl region shledán natolik výjimečným a cenným, že se odborníci začali tvrdě zasazovat o jeho ochranu. Na základě zákona schváleného prezidentem Grantem vyhlásil kongres roku 1872 první americký národní park Yellowstone. Od roku 1978 je rezervace na seznamu světového dědictví UNESCO.

Yellowstone

Yellowstone

FOTO: Jakub Fučík America Tours

Praktické informace:

Yellowstone N. P. je otevřený 365 dní v roce, avšak velká jeho část se v zimním období stává díky silné sněhové pokrývce a krutým mrazům nepřístupnou. Turistům je v parku k dispozici několik výborně vybavených návštěvnických a informačních center.
Do parku je možný vstup z pěti bodů:
North Entrance – severní vstup nedaleko městečka Gardiner, stát Montana, silnice Hwy 89. Tento vstup do parku jako jediný zůstává otevřený celoročně.
Northeast Entrance – severovýchodní vstup nedaleko Silver Gate, stát Montana, silnice Hwy 212.
East Entrance – východní vstup na silnici Hwy 20, 85 km vzdálený od města Cody, stát Wyoming.
South Entrance – jižní vstup, 103 km od města Jackson, stát Wyoming.
West Entrance – západní vstup na Hwy 20, nedaleko komunity West Yellowstone, stát Idaho.

Milovníkům pohybu ve volné přírodě nabízí Yellowstone N. P. téměř 2 000 km stezek. Pokud chceme strávit na výšlapu několik dní a zkombinovat jej s tábořením v divočině mimo dosah civilizace, musíme si zažádat o povolenku v nějakém z návštěvnických center nebo rangerských stanic. V zimním období lze v parku běhat na lyžích či se brodit závějemi na sněžnicích.

Yellowstone je hotovým rájem pro nadšené rybáře. Pro lovení v místních vodách je nutné si zařídit u správců zvláštní povolení, licence vystavené kdekoliv jinde zde pozbývají platnosti.

Na rozdíl od mnohých jiných národních parků v Yellowstone neoperuje žádná pravidelná veřejná doprava. Máme však možnost zajistit si placenou motorizovanou túru s průvodcem.

Yellowstone

Yellowstone

FOTO: Archiv

Co si nenechat ujít

Území Yellowstone N. P. je tak rozsáhlé, že na jeho zevrubnější probádání je třeba několik dní. Zdroje udávají minimálně 5, aby si návštěvníci relativně v klidu mohli prohlédnout následující charakterově odlišné regiony:
 Mammoth Country
 Roosevelt Country
 Canyon Country
 Lake Country
 Geyser Country
Všemi výše zmíněnými prochází hlavní scénická 230 km dlouhá komunikace Ground Loop Road.

Pojďme se na ni společně vydat a trochu se kolem rozhlédnout: Představme si, že do oblasti vjíždíme od jihu přes South Entrance. Cesta se vine kolem řeky Lewis River, jež nás proti svému proudu zavede k pěkným vodopádům Lewis Falls a nedalekému jezeru Lewis Lake. Pokračujeme dále na sever a dorazíme na křižovatku, kde se cesta rozdvojuje. Zde nalezneme vesničku Grant Village a přilehlé tábořiště.

Nacházíme se nyní v nejrozsáhlejší gejzírové pánevní oblasti Yellowstone, zvané West Thumb, rozkládající se na jihozápadním břehu jezera Yellowstone Lake. Zdroj tepla zdejších termálních jevů je situován relativně blízko pod povrchem, jen asi 3000 m do hloubky a projevuje se nejen na okolních březích, ale také pod hladinou jezera. Zvláště patrná je tato skutečnost v zimním období, kdy se na ledové krustě vody, místy až metr silné, vytvářejí roztátá oka.

Mezi jednotlivými zdejšími geotermálními jezírky a prameny se pohybujeme na dřevěných lávkách, které nás zavedou až k samotným břehům jezera. Cesta je doplněna cedulemi se zajímavými poučnými texty a vysvětlivkami.

Yellowstone

Yellowstone

FOTO: Jakub Fučík America Tours

Nyní se z křižovatky na hlavní cestě vydáme doleva směrem na západ. Po 27 km dorazíme do jedné z nejnavštěvovanějších oblastí národního parku Yellowstone – Upper Geyser Basin, která je domovem nejvyšší koncentrace geotermálních prvků v širokém okolí.

Hlavní zdejší atrakcí je bezpochyby gejzír Old Faithful Geyser (Starý věrný). Intervaly mezi jeho erupcemi se pohybují mezi 40 až 126 minutami. Program jeho „představení“ získáme v nedalekém návštěvnickém centru. Zdejší odborníci dokáží s odchylkou 10 – 15 minut odhadnout následující erupci. Podle její síly do vzduchu vytryská při jedné „show“ na 14 000 – 32 000 litrů vařící vody, do výšky 32 – 56 m. Doba explozí se pohybuje mezi 1,5 až pěti minutami.

Ovšem Old Faithful není jediným, který v této pánvi stojí za vidění. Určitě bychom si neměli nechat ujít další gejzíry – např. překrásný Castle Geyser (intervaly erupcí asi 13 hodin), Grand Geyser Daisy Geyser, Riverside Geyser aj., dále barevná horká jezírka Crested Pool, Morning Glory Pool, Saphire Pool a mnohé další. Jednotlivé úkazy jsou opět mezi sebou propojeny dřevěnými chodníčky s mapkami a popisky.

Jen několik málo kilometrů po silnici Ground Loop Road směrem na sever nás dovede k pánvi Midway Geyser Basin na břehu řeky Firehole River. Její dominantu tvoří přenádherně zbarvený geotermální Grand Prismatic Spring, největší horký pramen v Yellowstone N. P. (110 m široký, 37 m hluboký).

Yellowstone

Yellowstone

FOTO: Jakub Fučík America Tours

Pokračujeme dále v cestě na sever. Míjíme pánev Lower Geyser Basin a přijíždíme na křižovatku Madison, kde ze západu ústí Hwy 20 od vstupní brány West Entrance. V těchto místech se setkávají řeky Firehole River a Gibbon River. Jejich soutokem vzniká Madison River, která se vlévá do řeky Missouri. Nedaleko odtud se nachází malá, ale velmi pěkná termální oblast Artist Paint Pots s 1,6 km dlouhým trailem mezi barevnými vřídly a bublajícími bahenními jezírky.

A již přijíždíme do Norris Geyser Basin, nejteplejší a nejproměnlivější termální zóny v parku. Opět budeme ohromeni paletou barev zdejších vřídel a jejich roztodivných tvarů. Nejzajímavější součástí je zdejší Back Basin – Steamboat Geyser – nejvyšší aktivní gejzír na světě (až 90 m). Intervaly jeho erupcí jsou velmi nepravidelné, kolísají od několika dnů až po několik let. Expozice v místním malém muzeum vysvětluje, jak gejzíry vlastně vznikají a fungují.

Nedaleko pánve Norris Geyser Basin se silnice opět rozvětvuje, ale my míříme stále směrem na sever. Míjíme zajímavý úkaz – Roaring Mountain (Hřmící hora). Jedná se o acidickou hydrotermální oblast tvořenou syčícími, hučícími a někdy pískajícími fumarolami.

Yellowstone

Yellowstone

FOTO: Jakub Fučík America Tours

Asi po dalších 26 km dorazíme do severozápadního regionu Yellowstone N. P. Mammoth Country či Mammoth Hot Springs, rozlehlého komplexu horkých vřídel. „Mammoth“ je v podstatě velká travertinová hora, která zde vznikala několik tisíciletí. Horká voda, jež sem pod zemí proniká z jižně položené Norris Geyser Basin, se na vzduchu ochlazuje a usazuje se ve formě uhličitanu vápenatého. Řasy žijící ve zdejších jezírkách mají různé zbarvení, a to podle teploty, ve které se vyskytují. Některé části okolních travertinových teras jsou proto hnědé, jiné oranžové, další mají nádech červené či zelené barvy. Vlivem mírné seizmické aktivity v posledních letech se některé místní únikové cesty horkých pramenů zablokovaly a části teras vyschly. Vrcholy Gallatin Range, které se tyčí na severozápadě, vytvářejí velmi působivou kulisu a jsou domovem mnoha turistických pěších stezek.

Yellowstone

Yellowstone

FOTO: Archiv

Silnice Grand Loop Road se od Mammoth Hot Springs stáčí k východu a míří si to napříč regionem Roosevelt Country, který je považován za nejodlehlejší, nejscéničtější a člověkem nejméně dotčenou částí národního parku.

Nedaleko uzlu Tower Roosevelt Junction se do kraje rozbíhá několik velmi dobrých turistických trailů. Oblast je charakteristická svými unikátními fosilními lesy, divokými horskými bystřinami a jezery hemžícími se divokými pstruhy. Oblíbenými zastávkami na zdejší cestě jsou vodopády Tower Fall a vyhlídky na dramatické rozeklané vrcholy Absaroka Mountains.

Okružní komunikace se nyní točí k jihu a přibližuje nás do oblasti Canyon Country. Jejím správním centrem je vesnička, nebo chcete-li městečko či komunita Canyon Village. Nalezneme tam návštěvnické centrum, amfiteátr, veřejné sprchy a prádelnu, restaurace, obchody, čerpací stanici a možnost ubytování v hotelu (horské chatě) Canyon Lodge či v kempu.

Dominantou tohoto území je kaňon řeky Yellowstone River, tzv. Grand Canyon of the Yellowstone. Cesta South Rim Dr. nás zavede k jedné z místních nejúchvatnějších a nejklasičtějších vyhlídek Artist Point. Otevírá se před námi překrásný pohled na mocný tok řeky a přilehlé jasně žlutě zbarvené skály – odtud název Yellowstone – „žlutá skála/kámen“. Z několika okolních míst se naskýtá pohled na kaskádu vodopádů – Upper Falls a Lower Falls. Oblíbenou stezkou pro výšlap je Seven Mile Hole Trail, která padá ze severní hrany dovnitř kaňonu, dále šplhá nahoru k jednomu ze zdejších nejvyšších vrcholů Mt. Washburn (3 122 m n. m.).

Yellowstone

Yellowstone

FOTO: Archiv

Yellowstone River je řeka přibližně 1 114 km dlouhá. Je považována za jeden z hlavních přítoků řeky Missouri River. Pramení v horách Absaroka Mountains v severozápadní části státu Wyoming. Řeka protéká parkem směrem na sever, napájí jezero Yellowstone Lake, aby jej zase poté opustila, a přes výše zmíněnou kaskádu vodopádů proběhla kaňony Grand Canyon a Black Canyon a opustila území parku.

Okruh se pomalu uzavírá. Po hlavní silnici se blížíme směrem k poslední části Lake Country. Jejím centrálním bodem je již jmenované jezero Yellowstone Lake, největší vodní plocha v parku (352 km²) a největší sladkovodní jezero na severoamerickém kontinentu. Nadmořská výška hladiny dosahuje 2 376 m, délka břehů 177 km.

Průměrná hloubka činí 42 m, zatímco největší naměřená hodnota je 118 m. V zimě pokrývá hladinu až jeden metr silná vrstva ledu, která ustupuje v pozdním květnu, někdy až začátkem června. Jezero je domovem rozsáhlé populace pstruha „cutthroat trout“. Velká část plochy je přístupná pro projížďky na rekreačních plavidlech. Okolí břehů je poseté piknikovými zónami

a zónami pro bezpečné zastavení vozidel s možností vystoupit a pokochat se panoramatickými pohledy. Správními centry oblasti jsou komunity Lake Village a Fishing Bridge.

Autor : America Tours